Webwinkelweetjes 6

Webwinkelweetjes nummer 6

Uitslag enquête: overwegend positieve en leuke reacties!

Vlak voor de zomervakantie hebben we een enquête uitgezet.

Iedereen is het erover eens dat de Gemiva Webwinkel een meerwaarde is voor cliënten, om mee te doen,

om zichtbaar te zijn, om het werk tonen met hun verhaal, om producten te verkopen.

Wat een positieve feedback en gaaf hoe jullie meedenken!

55 Mensen, waaronder 40 klanten, 7 makers en 8 locatiemanagers, hebben gereageerd. Ontzettend bedankt!

 

Met de antwoorden hebben we gekeken naar de meest in het oog vallende uitslagen.

Nu we een half jaar verder zijn is het belangrijk dat we met de huidige cijfers en ervaringen gaan kijken hoe de webwinkel kan worden voortgezet.

Hoe wegen we de meerwaarde van de webwinkel voor cliënten? Hoe verhouden zich de kosten tot de opbrengsten en andere vormen van dagbesteding? Hoe heeft de webwinkel invloed op dagbesteding en wat levert dit nog meer op?

 

De zeer terechte en kritische feedback richt zich op de volgende 3 punten:

1 Welke kosten brengt de webwinkel met zich mee en hoe verantwoorden we dit?

Op dit moment stellen we vast dat er 20 uur per week wordt ingezet en ook nodig is. We merken hierbij op dat de uren verweven zijn met ander werk voor de organisatie. Daarmee bedoelen we dat er 20 uur wordt verdeeld over 4 medewerkers, waarbij zij de taken uitvoeren die zeer nauw verbonden zijn aan hun eigen werk. In hoofdlijnen gaat het om coördinatie, communicatie en de productie- en werkprocessen op de locaties.

De zichtbaarheid van de Gemiva webwinkel is groot. De sociaal maatschappelijk impact weegt mee bij het beoordelen van het project, met ruim 10.000 bezoekers over het eerste half jaar.

 

Het werk van de webwinkel is verdeeld over 5 locaties en wordt verricht vanuit meerdere regio’s.

 

Op dit moment leveren ruim 40 locaties meer dan 60 producten aan de webwinkel, waar zo’n 100 cliënten aan meewerken. Op alle fronten wordt door circa 15 cliënten meegewerkt aan de webwinkel (zoals fotografie, content, magazijn, inpakken en verzenden). Dit bevordert de samenwerking tussen de locaties en verbetert de werk- en productieprocessen onmiskenbaar, alsook de externe zichtbaarheid.

2 Hoe bevorderen we onder cliënten het gebruik van de webwinkel?

(Geen van de cliënten - die reageerden - winkelt bij of maakt gebruik van de webwinkel)

Cliënten werken op dagbesteding, in werk- en leerbedrijven en op ateliers.

Hoewel zij unaniem aangeven met plezier voor de webwinkel te werken en het een meerwaarde vinden dat hun werk te zien en te koop is,

maken zij zelf weinig tot geen gebruik van de webwinkel. Het verhaal van de maker wordt wel unaniem gewaardeerd.

Hoe kunnen we de webwinkel nog meer gebruiksvriendelijk maken en voor welk doel kunnen we de webwinkel nog meer inzetten?

We denken hierbij aan:

. het actief gaan aanbieden van diensten via de webwinkel

. het aanbieden van doe-het-zelf producten

. het uitbreiden met een redactie van cliënten

 

3 Hoe breiden we verder uit met producten en deelnemende locaties?

We zien dat het nodig is om nog een coördinator in regio Zuid Hollandse eilanden aan te stellen.

Die lijn is nodig voor samenwerking tussen en met de locaties en te zien hoe zij meedoen met de werkprocessen voor de webwinkel.

Hoewel de werkwijze steeds meer routinematig en effectief wordt ingezet, bij onder meer productbeoordelingsdagen,

blijft het contact van zeer groot belang.

 

De hindernissen in de aangepaste werkomgeving, hebben voortdurend aandacht nodig.

Maatwerk op de locatie is onmisbaar. Dit blijft onveranderd. Volledig zelfstandig wordt (vrijwel) nergens gewerkt.

Wel kan het team grote stappen zetten in het meer gestructureerd werken, van een idee tot hoogwaardig eindproduct.

 

50% van de cliënten geeft aan soms werkdruk te ervaren en 50% geeft aan geen werkdruk te ervaren. Hun werk is afwisselend; naast het werken voor de webwinkel, is er ook voldoende ander werk te doen. Met hun eigen, vertrouwde begeleiders, blijft het welbevinden van de cliënt goed in het vizier.

 

Het komt regelmatig voor dat locaties (gaan) samenwerken. Ze maken elk een deel van het geheel of er gaan twee locaties aan hetzelfde product werken. Dit verspreidt de eventuele werkdruk en verkleint daarmee ook het risico.

 

De kerstperiode wordt een spannende tijd: hoe schatten we het aantal bestellingen in?

Krijgen we alles op tijd ingepakt en verzonden? Blijft afwisseling in het werk dan nog steeds mogelijk?

 

Inmiddels is gebleken dat het magazijn, het inpakken en verzenden op Gemivaria vraagt om meer ruimte.

Het lijkt voor de hand te liggen dat dit verhuist naar Pak-Inn. Dit wordt nu gerealiseerd.

Er wordt overwogen om een cursus aan te bieden, waarbij locaties (medewerkers en cliënten) een heldere structuur en stappenplan krijgen aangereikt, om het werkproces beter te hanteren. De cursus haalt ook vragen op, die leven op de locaties, waardoor de webwinkel en de medewerkers ook inzoomen op de praktijkervaringen en wat beter kan.

 

Met de ervaring van het afgelopen half jaar is het vrij goed in te schatten welk product in welke tijd van het jaar goed wordt verkocht. Hierop kan het team nog beter inspelen, door materiaal op voorraad te hebben en meerdere locaties te betrekken bij het maken van voldoende voorraad.

 

We gaan ook de deelnemende locaties vragen om (nog meer) hun sociale netwerk te betrekken, rondom hun producten.

Tot slot vinden we het belangrijk dat de webwinkel zich blijft vernieuwen en ontwikkelen. Dat we alert blijven op hoe de webwinkel een meerwaarde is voor de cliënt, zijn ontwikkeling en groei naar meer betrokkenheid en zelfstandigheid op zijn werkplek en in onze samenleving.

 

We zijn blij en trots met de mogelijkheden die de webwinkel tot nu toe laat zien en de enorme betrokkenheid van de locaties.

Dat we telkens de verhalen de cliënten kunnen meenemen en dat zij zo zichtbaar zijn, is waardevol.

De enorme inzet en toewijding van de medewerkers is geweldig en onmisbaar.

Zij pionieren elke dag om cliënten te helpen, zich te motiveren en nog betere eindproducten af te leveren.

 

Over de gehele linie brengen we dagbesteding weer verder en verbreden we de werkbeleving van de cliënt.

Zinvol en zichtbaar kunnen bijdragen is echt van grote betekenis in het leven van mensen.